Leasing zwrotny

czyli jak zjeść jabłko...
...i mieć jabłko


money2 
Zobacz jak nadal jeździć swoim autem, zdobywając zarazem dodatkowe środki na dowolny cel


„Turnover is Vanity, Profit is Sanity, but Cash Flow is King
Przychody to marność, zysk to poczytalność, jednak to płynność finansowa jest królem.

Z tym znanym od lat amerykańskim powiedzeniem zgodzi się zapewne każdy przedsiębiorca. W obecnych, niespodziewanych i trudnych warunkach rynkowych spowodowanych pandemią koronawirusa przedsiębiorcy szczególnie uważnie muszą na bieżąco kontrolować stan środków pieniężnych, aby zapewnić wypłacalność firmy.

Płynność finansowa

Zgodnie z definicją płynności finansowej, jest to zdolność przedsiębiorstwa do terminowego regulowania swoich bieżących zobowiązań. Niestety, z niskim poziomem płynności finansowej wiąże się wysokie ryzyko utraty wspomnianej zdolności. W związku z tym, firmy muszą posiadać na tyle środków finansowych, aby móc spłacać zaciągnięte zobowiązania w terminie.

Jednym z najbardziej skutecznych i prostych w pozyskaniu narzędzi poprawiających płynność finansową firmy jest leasing. Wie o tym już ok. 30% polskich firm, bo tyle wg GUS mniej więcej korzysta z tej niezwykle atrakcyjnej formy finansowania wszelkich środków trwałych, jak np. samochody osobowe i ciężarowe, maszyny, urządzenia, wyposażenie biura czy warsztatu, sprzęt IT, nieruchomości, itp.

Można by więc zadać pytanie, w jaki sposób finansuje zakup samochodów czy maszyn na potrzeby prowadzonej działalności pozostałe 70% firm? Większość przedsiębiorców wciąż płaci gotówką, część z nich korzysta z kredytów bankowych lub pożyczek. W obecnej trudnej sytuacji spowodowanej wirusem COVID-19, można w/w gotówkę szybko i tanio odzyskać korzystając z leasingu zwrotnego.

Leasing zwrotny – szybkie pieniądze na trudne czasy!

Leasing zwrotny - teoria i praktyka

Leasing zwrotny (z ang. sale and lease back) jest szczególną, a zarazem jedną z istotniejszych dla obrotu gospodarczego form leasingu. Polega on na sprzedaży danego przedmiotu (np. samochodu lub maszyny) spółce leasingowej przez jego dotychczasowego właściciela, a następnie na zawarciu umowy leasingu tego przedmiotu. W ten sposób następuje zmiana właściciela w sensie prawnym - od chwili zawarcia umowy sprzedaży jest nim finansujący (firma leasingowa).

leasing zwrotny schemacik2

Najważniejsze jest jednak to, iż mimo sprzedaży danej rzeczy, dotychczasowy właściciel nadal jej używa (posiadacz w sensie ekonomicznym i fizycznym nie zmienia się). Uzyskaną tytułem ceny kwotę pieniężną może przeznaczyć na istotną poprawę swojej płynności finansowej.

Leasing zwrotny umożliwia więc odzyskanie gotówki „zamrożonej” w zakup środków produkcji.
Warto przy tym podkreślić, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby umowa leasingu zwrotnego zawierała opcję wykupu przedmiotu leasingu po jej zakończeniu, co spowoduje, że przedsiębiorca ponownie stanie się jego właścicielem.

Masz samochód, maszynę – weź leasing zwrotny, uwolnij gotówkę i nadal używaj!

Co może być przedmiotem leasingu zwrotnego?

Leasing zwrotny możesz otrzymać na środki trwałe podlegające amortyzacji:

  • Pojazdy osobowe, ciężarowe i specjalistyczne;
  • Maszyny i urządzenia włączone do środków trwałych.

Leasing zwrotny - prosty sposób na szybką gotówkę!

Leasing zwrotny a zdolność kredytowa przedsiębiorcy

W przypadku leasingu zwrotnego silnie ujawnia się rola kredytowa leasingu – służy bowiem przede wszystkim polepszeniu płynności finansowej korzystającego poprzez uwolnienie zamrożonego kapitału w postaci środków trwałych na środki obrotowe.

Warto przy tym podkreślić, że leasing zwrotny nie wpływa na obniżenie zdolności kredytowej przedsiębiorcy, ponieważ jest to umowa o charakterze dzierżawy i jest wykazywana w kosztach bieżącej działalności (w leasingu operacyjnym wszystkie faktury i opłaty wynikające ze spłaty rat leasingowych są na bieżąco kosztem uzyskania przychodu, podobnie jak np. opłata za wynajem lokalu wykorzystywanego w prowadzeniu firmy czy abonament za Internet).

Leasing zwrotny - szybka pomoc dla Twojej firmy!

Leasing zwrotny, kredyt czy pożyczka leasingowa?

Zbliżonym do leasingu zwrotnego sposobem odzyskania gotówki z posiadanego majątku jest kredyt lub pożyczka leasingowa na refinansowanie samochodu. Warto podkreślić, że ta forma pozyskania środków pieniężnych dotyczy niemal wyłącznie samochodów, zarówno osobowych jak i ciężarowych, w przeciwieństwie do leasingu zwrotnego, który można zastosować dla różnych przedmiotów majątku firmy – nie tylko samochodów. Z drugiej strony może z niej jednak skorzystać nie tylko firma ale także osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej (konsument).

Podstawowa różnica pomiędzy kredytem na refinansowanie samochodu a leasingiem zwrotnym polega na tym, że przy tej pierwszej formie aktualny właściciel prawny pojazdu (przedsiębiorca lub konsument) nie musi sprzedawać auta na rzecz firmy leasingowej czy banku, a jedynie zawiera umowę kredytu, którego podstawowym zabezpieczeniem jest posiadany samochód.

Zgodnie z naszą wiedzą oraz danymi GUS, aktualnie ok. 40 firm leasingowych w Polsce posiada w swojej ofercie leasing zwrotny jako szczególny sposób na odzyskanie przez przedsiębiorców wcześniej zainwestowanej gotówki.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami!Masz pytania?
Chcesz lepiej poznać ofertę?
Skontaktuj się z nami!

570 100 188

szybki-leasing@go-leasing.pl

Skontaktuj się z Nami
Skontaktuj się z Nami

Ile kosztuje u nas leasing lub kredyt?
Szybko policz ratę leasingu lub
kredytu dla siebie?

Oblicz ratę leasingu
Oblicz ratę leasingu

Szukasz samochodu?
Pomożemy znaleźć najlepsze
auto dla ciebie!

Znajdź auto dla siebie
Znajdź auto dla siebie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki działania mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce